Поддръжка

Поддръжка на компютърна и офис техника, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи на фирми и частни клиенти. Бързо и качествено обслужване. Консултации за подобряване ефективността на компютърната техника и компютърните мрежи.