Видеонаблюдение

Проектиране и изграждане на качествени системи за видео наблюдение, контрол на достъп и домофони уредби.